หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 18​ กันยายน พ.ศ. 2439 วันสถาปนากรมป่าไม้
18​ กันยายน พ.ศ. 2439 วันสถาปนากรมป่าไม้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-19 17:30:36

18 กันยายน

        กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ รักษา และจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 77 ล้านไร่

        กรมป่าไม้เมื่อแรกตั้ง เป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาจึงย้ายไปสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามลำดับ