หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ส่องโฉมใหม่ TK Park : ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
ส่องโฉมใหม่ TK Park : ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-19 15:34:10


        สถาบันอุทยานการเรียนรู้ครบวงจรขนาด 3,000 ตารางเมตรบนชั้น 8 ของเซ็นทรัลเวิลด์ กำลังพลิกโฉมใหม่ เป็นความเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษ และกำลังจะกลายเป็นระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย เข้าถึงได้แม้ในพื้นที่ห่างไกล โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์

        สถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศ เพราะผู้คนทุกวัยหันมาเรียนรู้ อ่านหนังสือ ลองผิดลองถูกในทักษะใหม่ๆ หรือสิ่งที่ตัวเองขาดไปมากขึ้น จึงถึงเวลาที่ TK Park ต้องปรับตัวเองบ้าง จากห้องสมุดมีชีวิต จึงขยายให้เป็นระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้

        อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ : https://readthecloud.co/tk-park-library