หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเสมือนจริง
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเสมือนจริง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-20 15:14:42


พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเสมือนจริง

        สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตอบรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เปิดตัว Virtual Museum หรือพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเสมือนจริง ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ ให้ผู้ชื่นชอบและผู้ที่สนใจอัญมณีและเครื่องประดับทุกช่วงวัย สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ แม้ไม่ต้องออกจากบ้าน

        โดยจัดแสดงเกี่ยวกับการกำเนิด แร่ต่างๆ อัญมณี และเครื่องประดับ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจกระบวนการผลิต การเจียระไน การขึ้นรูป และการออกแบบเครื่องประดับในปัจจุบัน

        สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่าน www.git.or.th/Museum เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้ทุกที่และทุกเวลา