หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > สันติวิธี ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย
สันติวิธี ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-20 11:54:56


คอลเลกชันเพื่อการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี จากศูนย์วิทยบริการ

   • คัมภีร์การเจรจาต่อรอง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด= HBR Guide to negotiating / โดย เจฟ ไวส์ เขียน ;

คมกฤช จองบุญวัฒนา แปล (2562) 658.4052 ว989ค

   • การสื่อสารในภาวะวิกฤต = Crisis communication / สมิทธิ์ บุญชุติมา, ชนาภา หนูนาค (2560) 302.2

ส313ก

   • เทคนิคจิตวิทยาสำหรับการไกล่เกลี่ย / สำนักงานส่งเสริมตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (2560) 303.69

ท591

   • เหตุใดต่อต้านด้วยสันติวิธีจึงได้ผล : ตรรกะเชิงยุทธศาสตร์ของความขัดแย้งแบบไม่ใช้ความรุนแรง /

มาเรีย สเตฟาน และ เอริกา เชนโนเวธ ; จันจิรา สมบัติพูนศิริ แปล (2558) 363.32 ส174ห

   • การบริหารความขัดแย้งในองค์การ = Organization conflict management / วิเชียร วิทยอุดม (2555)

658.405 ว561ก

   • คู่มือการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน / วันชัย วัฒนศัพท์... และคนอื่นๆ (2554) 303.69

ว427ค

   • พลวัตการจัดการความขัดแย้ง / เบอร์นาร์ด เมเยอร์ เขียน ; บรรพต ต้นธีรวงศ์, แปล (2553)

658.405 ม756พ

   • ชาวบ้าน ชาวเมืองเรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย / โดย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (2552) 303.69 อ112ช

   • การจัดการคนเจ้าปัญหา = Difficult people / จอห์น ฮูเวอร์ ; อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์, แปล จอห์น ฮูเวอร์ ;

อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์, แปล (2551) 650.13 ฮ581ก

   • การจัดการความขัดแย้งและการ”ขอโทษ” / แคทเธอรีน มอริส ; แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์ (2547) 303.69

ม269ก

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ