หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > น ณ ปากน้ำ จิตรกรนักเขียนผู้นำความงามของศิลปะไทยสู่สังคม
น ณ ปากน้ำ จิตรกรนักเขียนผู้นำความงามของศิลปะไทยสู่สังคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-21 15:10:51


        น ณ ปากน้ำ หรือ ประยูร อุลุชาฎะ ชาวสมุทรปราการ เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2471 ศิลปินที่มีความสามารถเป็นพิเศษ ในด้านจิตรกรรม เป็นทั้งผู้บุกเบิกจิตรกรรมแบบใหม่และอนุรักษ์จิตรกรรมแบบเก่า
ประยูร อุลุชาฎะ จบการศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง และได้เข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จนได้รับอนุปริญญาศิลปบัณฑิตด้านจิตรกรรมและประติมากรรม
ต่อมาได้เข้ารับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลปและมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนจะออกจากราชการและยึดการเขียนหนังสือเป็นงานหลักโดยใช้ประสบการณ์จากงานอนุรักษ์ศิลปะโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่อื่นๆ ผลงานที่ยังเป็นที่กล่าวขวัญถึงเสมอ ได้แก่ “ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา” และ “พจนานุกรมศิลปะ”

        โดยเฉพาะ ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา ซึ่งจุดประเด็นการขึ้นทะเบียนและอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเวลาต่อมา รวมถึงจุดประกายให้ศิลปินรุ่นหลังและประชาชนทั่วไป หันมาให้ความสนใจกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย และโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ

        นอกจากความแตกฉานในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและงานศิลปกรรมไทยแล้ว อาจารย์ประยูรยังมีความสนใจในดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และได้ฝากผลงานด้านนี้ไว้จำนวนหนึ่งภายใต้นามปากกา “พลูหลวง”

ประยูร อุลุชาฎะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2535

คอลเลกชัน “ท่องโลกศิลปะแบบ น ณ ปากน้ำ” โดยศูนย์วิทยบริการ
   • แบบแผนบ้านเรือนในสยาม / น. ณ ปากน้ำ (2563) 728.37 น111บ
   • วิวัฒนาการลายไทย / น. ณ ปากน้ำ (2560) 759.9593 น111ว
   • จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม = Mural paintings of Wat Khongkharam / น. ณ ปากน้ำ (2554) 751.73593 น111จ
   • ความงามในศิลปะไทย / น. ณ ปากน้ำ (2550) 701.17 น111ค
   • ถาม-ตอบ ศิลปะไทย : สารพันคำถามด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะไทย / น. ณ ปากน้ำ (2549) 700.593 น111ถ
   • จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม / น. ณ ปากน้ำ ; บรรณาธิการ ชุติมา ชุณหะชา, ศิรประภา ดารามาตร์ (2544) 751.7309593 น111จ
   • ย่ำต๊อกทั่วกรุงเทพฯ / น. ณ ปากน้ำ (2544) 915.93 น111ย
   • จิตรกรรมอยุธยา / น. ณ ปากน้ำ (2543) 759.9593 น111จ
   • สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา / น. ณ ปากน้ำ (2543) 709.593023 น111ส
   • ศิลปกรรมในกรุงเทพมหานคร / น. ณ ปากน้ำ (2542) 726.7843 น111ศ
   • ศิลปรส / น. ณ ปากน้ำ (2542) 701.17 น111ศ
   • ห้าเดือนกลางซากอิฐปุนที่อยุธยา / น. ณ. ปากน้ำ (2540) 294.3187 น111ห
   • ฝรั่งในศิลปะไทย / น. ณ ปากน้ำ (2539) 750 น111ฝ
   • งานจำหลักไม้ ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย / น. ณ ปากน้ำ (2537) 736.4 น111ง
   • พจนานุกรมศิลป / ประยุร อุลชาฎะ (2530) อ 703 ป365พ
   • อาหารรสวิเศษของคนโบราณ / ประยูร อุลุชาฎะ (ฉบับปรับปรุงใหม่เพิ่มเรื่องใหม่กว่าครึ่ง). (2545) 641.59593 ป367อ
   • ศิลปของพระพุทธรูป / ประยูร อุลชาฎะ (2515) 704.948943 ป