หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2482 วันก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์
21 พฤศจิกายน พ.ศ 2482 วันก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-22 11:07:41


21 พฤศจิกายน

        วงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นวงดนตรีเพลงไทยสากลวงแรกของไทยในฐานะวงดนตรีประจำกรมโฆษณาการ โดยนักดนตรีชุดเดียวกันนี้ เมื่อรับงานของทางราชการจะใช้ชื่อว่า วงดนตรีกรมโฆษณาการ แต่เมื่อรับงานส่วนตัวนอกเวลาราชการ จะใช้ชื่อว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์

        ชื่อสุนทราภรณ์มีที่มาจาก นามสกุลของเอื้อ (สุนทรสนาน) สนธิคำกับชื่อคนรักของเอื้อ (อาภรณ์)