หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 800 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวรรณกรรม วรรณคดี
หนังสือในหมวด 800 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวรรณกรรม วรรณคดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-23 14:25:57


        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        หนังสือในหมวด 800 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวรรณกรรม วรรณคดี โดยแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้

   800 วรรณกรรม วรรณคดี

   810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ

   820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษษอังกฤษโบราณ

   830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน

   840 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมานช์

   850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษโรมัน

   860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส

   870 วรรณคดีภาษาละติน

   880 วรรณคดี ภาษากรีก

   890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ

        หนังสือหมวด 800 ของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถ หยิบหนังสือได้ด้วยตนเองในบริเวณชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

หนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 800 เช่น

รามเกียรติ์สู่มหาสงคราม / รัตนา คชนาท (2557) 895.911 ร375ร

• Handbook of writing research / Edited Charles A. MacArthur, Steve Graham, and Jill Fitzgerald (c2006) 808.042071 H236

• การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง = Feature film scree writing / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558) 808.23 ร293ก

Story : substance, structure, style, and the principles of screenwriting / Robert McKEE 808023 M478S (C1997)

• Teaching young adult literature today : insights, considerations, and perspectives for the classroom teacher / Edited by Judith A. Hayn, Jeffrey S. Kaplan, and Karina R. Clemmons (c2017) 809.89283 T253

• The Routledge anthology of restoration and eighteenth-century drama / Edited by Kristina Straub, Misty Anderson and Daniel O' Quinn (2017) 822.408 R869

•  วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น / ดวงมน จิตร์จำนงค์ (2556) 801.95 ด218ว

•  นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม / สุรเดช โชติอุดมพันธ์ บรรณาธิการ (2562) 807 น352

พิชัยสงครามสามก๊ก ฉบับบูรณาการ / สังข์ พัธโนทัย (2553) 895.14 ส526พ


เรื่องและภาพประกอบ : ภัทรภร มหัตถพงศ์