หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 23 พฤษภาคม : World Turtle Day
23 พฤษภาคม : World Turtle Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-23 12:53:17


        วันเต่าโลก World Turtle Day กำหนดขึ้นโดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเต่า สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์เต่าทุกชนิด

        แม้เต่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน แต่ประชากรเต่ากลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทั้งจากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ การลักลอบเก็บไข่เต่า และปัญหาพื้นที่วางไข่และหากินของเต่าที่ลดลง

        ประเทศไทยมีการแพร่กระจายของเต่าทะเลจำนวน 5 ชนิด แต่กลับพบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง 4 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง, เต่าหญ้า, เต่าตนุ และเต่ากระ โดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี 

        เต่าน้ำจืดในประเทศไทยมีพบได้มากกว่า 13 ชนิด และเต่าบก 3 ชนิดได้แก่ เต่าหก เต่าเดือย และเต่าเหลือง