หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ก.สุรางคนางค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย)
ก.สุรางคนางค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-23 13:55:05


ก.สุรางคนางค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย)
       กัณหา เคียงศิริ เจ้าของนามปากกา ก.สุรางคนางค์, รสมาริน, นคร สุรพันธ์ และ มลฤดี เกิดในตระกูลข้าราชการราชสำนัก ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์และโรงเรียนราชินี มีความรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส หลังเรียนจบได้เข้าทำงานเป็นครูโรงเรียนราชินีอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนลาออกไปเป็นนักเขียนเต็มตัว
       เริ่มเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อมาลินี ลงพิมพ์ในเดลิเมล์วันจันทร์ ในปี พ.ศ. 2473 ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยม 6 นิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดของ ก. สุรางคนางค์ คือเรื่อง บ้านทรายทอง ได้รับการถ่ายทอดเป็นละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้ง
       บ้านทรายทองเป็นนวนิยายเรื่องแรกๆ ที่มีการพูดถึงชีวิตหลังการแต่งงานเป็นหลัก แทนที่จะให้การแต่งงานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นตอนจบของเรื่องเหมือนนวนิยายทั่วไปในยุคเดียวกัน รวมถึงบทบาทการรักษาสิทธิ์ หรือ “ทวงสิทธิ์” ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงกันนักในสังคมไทย
       นอกจากงานเขียน ยังเคยเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมืองทองรายวัน ผู้อำนวยการนิตยสารนารีนาถรายสัปดาห์ และเจ้าของสำนักพิมพ์วรรธนะศิลป์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2529
       ก. สุรางคนางค์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ด้วยโรคชรา รวมอายุ 88 ปี
เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ