หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันนี้ ห้องสมุด จะพานั่งไทม์แมชชีน ย้อนอดีต ไปดูภาพพี่เต๋า สมชาย เข็มกลัด ในสภาพนักศึกษาของสวนสุนันทา
วันนี้ ห้องสมุด จะพานั่งไทม์แมชชีน ย้อนอดีต ไปดูภาพพี่เต๋า สมชาย เข็มกลัด ในสภาพนักศึกษาของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-23 14:29:01

        พี่เต๋า สมชาย เข็มกลัด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ในปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ถือเป็นศิลปินทีมีชื่อเสียง และความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมาก ตั้งแต่ยุค 90 จนถึงปัจจุบัน จ้า

        ในภาพนี้ พี่เต๋า สมชาย เข็มกลัด ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เช่น อาจารย์แจ่มจันทร์ ทองเสริม อดีตนักเรียนโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย (ชื่อแรกของการเป็นสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) เป็นต้น

(ขอบคุณภาพจากหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ศูนย์วิทยบริการ)