หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > สูงวัยอย่างมีชีวิตชีวา : กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ
สูงวัยอย่างมีชีวิตชีวา : กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-23 16:33:23

สูงวัยอย่างมีชีวิตชีวา : กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

        การทำกิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมจากการประกอบอาชีพ การทำงานบ้าน การเดินทาง หรือกิจกรรมยามว่าง

        สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กิจกรรมทางกายจะช่วยเสริมสร้างระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด กล้ามเนื้อและกระดูก ลดความเครียด ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

        ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมทางกายหลากหลายทั้งด้านการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การทรงตัว ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

        ออกกำลังกายแบบแอโรบิคควรทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาที วันละ 3 ครั้ง

        สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ควรเพิ่มการออกกำลังกายที่สร้างความสมดุลของร่างกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันการหกล้ม  และควรมีการยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวันบ่อยๆ