หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 24 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันการศึกษาสากล เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อบุคคลและสังคม
24 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันการศึกษาสากล เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อบุคคลและสังคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-24 15:35:15

        24 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันการศึกษาสากล เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อบุคคลและสังคม

        การศึกษาถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

        เฉลิมฉลองวันการศึกษาสากลด้วยการแบ่งปันความรู้และทักษะของคุณกับผู้อื่น เช่น ให้คำปรึกษากับนักเรียนหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา บริจาคเงินหรือหนังสือให้กับโครงการการรู้หนังสือ และแบ่งปันแหล่งข้อมูลทางการศึกษาบนโซเชียลมีเดีย

#SSRUlibraryRecommendation

  • วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย  /  ธงชัย สมบูรณ์  (2562) 370.9593 ธ11

  • การศึกษาและความเป็นครูไทย  /  กุลิสรา จิตรชญาวณิช  (2561) 371.1 ก728ก

  • มุมมองการศึกษาไทย : ย้อนอดีต ลิขิตปัจจุบัน ผันสู่อนาคต = Past, Present and future: Thai Educational perspective  /  ดำรงค์ ชลสุข  (2561) 379.593 ด493ม

  • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  /  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (2560) 379.593 ผ931

  • ปั้นครู เปลียนโลก : ถอดนโยบายสร้างครูแห่งศตวรรษที่ 21 = Empowered Educators : How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World  /  ลินดา ดาร์ลิง-แฮมมอนด์...[และคนอื่นๆ] เขียน ; ชลิดา หนูหล้า แปล  (2564) 371.1 ป534

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.