หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ปราชญ์แห่งปกิณกะ
ปราชญ์แห่งปกิณกะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-24 10:51:31


ปราชญ์แห่งปกิณกะ

        สมบัติ พลายน้อย หรือ ส.พลายน้อย สนใจการประพันธ์หนังสือมาตั้งแต่เรียนมัธยม เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นครู ก่อนย้ายไปทำงานด้านบรรณาธิการวารสารให้กับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่างนั้นได้เขียนและตีพิมพ์ผลงานอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ 2 ปี เพื่อเขียนหนังสืออย่างเดียว

        เป็นผู้มีความสามารถเขียนหนังสือได้หลายประเภท แต่กลุ่มสารคดี นิทาน ชีวประวัติ เป็นงานเขียนที่สร้างชื่อให้กับ ส.พลายน้อย มากที่สุด

        ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์มีมากกว่า 100 เล่ม อาทิ พฤกษนิยาย เกิดในเรือ สัตวนิยาย สัตว์หิมพานต์ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เล่าเรื่องบางกอก สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนในวารสาร นิตยสาร อีกหลายฉบับ
ส.พลายน้อย ได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์(สารคดี) ปี 2539 และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี เรื่องสั้น) ในปี 2553

สมบัติ พลายน้อย เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด-19 ในปี 2565 ขณะอายุ 93 ปี