หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือหมวด 900 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มวิชาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวดย่อย
หนังสือหมวด 900 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มวิชาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวดย่อย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-28 13:03:09


        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้บริการและจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นหา
        หนังสือหมวด 900 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มวิชาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวดย่อย ดังนี้

  • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
  • 910 ภูมิศาสตร์
  • 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล
  • 930 ประวัติศาสตร์โลกโบราณ (ถึงประมาณ ค.ศ. 499)
  • 940 ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป
  • 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย
  • 960 ประวัติศาสตร์ทวีปแอฟริกา
  • 970 ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
  • 980 ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้
  • 990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก และบริเวณนอกโลก
        หนังสือหมวด 900 ของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วยตนเอง ที่บริเวณชั้นสาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะมีสัญลักษณ์เป็นเทปสีดำที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 900 เช่น
  • "สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น / ไกรฤกษ์ นานา (2549) 915.96 ก976ส
  • สตีฟ จ็อบส์ / วอลเตอร์ ไอแซคสัน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์...[และคนอื่น ๆ], แปล ; สุทธิชัย หยุ่น, บรรณาธิการ (2554) 920 จ194อ
  • A history of western society / Mckay, John P ; Hill, Bennet D. (1995) 940 M478H
  • ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น : เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นภายใน 1 วัน = History of Japan / รงรอง วงศ์โอบอ้อม (2560) 952 ร 115ป
  • A people and a nation : a history pf the United States / Norton, Mary Beth (1994) 973 P420
  • The Incas / D'Altroy, Terence N (2015) 985.019 D152I
  • สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร = Bangkok the city of angels/ กองการท่องเที่ยว สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (2548) 915.9311 ส314
  • นางพญาฮองไทเฮา / น.ม.ส. (2556) 923.151 น111น
  • Studies in Thai history : collected article / Wyatt, David K (1994) 959.302 W975S

เรื่องและภาพประกอบโดย : วิศรุต อินทะเตชะ