หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 31 พฤษภาคม วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
31 พฤษภาคม วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-31 11:13:53


        สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 50 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระราชสมภพเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2403 ต่อมาได้เป็นอัครมเหสีในรัชกาลที่ 5 และประสูติพระราชธิดา สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์
        ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ขณะทรงพระครรภ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระราชธิดา เสด็จทิวงคตจากการจมน้ำ จากเหตุเรือพระประเทียบล่มขณะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอิน ในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระชนมายุ 21 พรรษา
เขียนถึง Ratchanok Tkk