หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ภาพ >>> การแข่งขันสืบค้นที่...ตื่นเต้นที่สุด...ลุ้นที่สุด
ภาพ >>> การแข่งขันสืบค้นที่...ตื่นเต้นที่สุด...ลุ้นที่สุด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-28 14:42:51

ภาพ >>> การแข่งขันสืบค้นที่...ตื่นเต้นที่สุด...ลุ้นที่สุด  นาทีต่อนาที 

โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

"กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)"