หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > OKRs คือระบบการประเมินผลงานประจำปีแบบใหม่ใช่ไหม?
OKRs คือระบบการประเมินผลงานประจำปีแบบใหม่ใช่ไหม?

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-11 12:04:18


คำตอบคือ ไม่ใช่...
        OKRs หรือ Objective and Key Results ไม่ใช่ระบบการประเมินผลงานประจำปีที่จะมาแทนที่ระบบเดิมที่องค์กรใช้อยู่ แต่ OKRs เป็นเพียงแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยทำให้ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

        ศึกษาและทำความเข้าให้มากขึ้นกับหนังสือ “คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs” ที่นำเสนอขั้นตอนการนำ OKRs ไปปรับใช้ได้จริง ตั้งแต่การกำหนด OKRs ระดับองค์กรไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับตัวอย่างประกอบในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ตอบโจทย์หลักขององค์กร คือทำอย่างไรให้องค์กรและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้ง่ายขึ้น...อ่านต่อได้ที่>> https://bit.ly/3CjIBuq

  • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ
      - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
      - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น