หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยบริการ

เวลเปิด-ปิดบริการภาคเรียนที่ 3/2561
เวลเปิด-ปิดบริการภาคเรียนที่ 3/2561 ...
2019-06-06 13:00:11
ปิดบริการ วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
        ศูนย์วิทยบริการฯ ปิดบริการ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2 ...
2019-03-22 15:28:49
Smart Library Smart
   ศูนย์วิทยบริการ !!       ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมค้นหากรูรูห้ ...
2019-02-20 14:48:27
ขอเชิญร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดาวน์โหลดเอกสาร(หนังสือเชิญ-โครงการ-กำหนดการ-แบบตอบรั ...
2019-02-04 12:57:03
ปิดบริการ วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
ศูนย์วิทยบริการฯ ปิดบริการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562  เนื่องจากปรับปรุงพ ...
2018-12-04 10:30:57
ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 2
        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library B ...
2019-02-04 13:15:29
ประกาศย้อนหลัง