หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-06-20 10:16:02

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

 การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 

สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
----------------------

อบรมวันที่ 27 มิถุนายน 2566

     >> ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน

  * การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูล
  * ฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA
        - หลักการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ
        - หลักการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม
  * ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผลงานวิชาการ/วิชาชีพ
        ( ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมในผลงานของตนมาปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรได้ )


ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ โครงการ กำหนดการได้ที่ 

   >> https://shorturl.at/qFNU8

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScTQjaay3vdsU.../viewform


สอบถามรายละเอียดได้ที่
FACEBOOK : m.me/ssru.library
LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9
TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru
E-mail : library@ssru.ac.th
โทร. 02-1601246