หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-18 14:44:30

          

          ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชันความคิดสร้างสรรค์

                             โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์


      ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาท
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เงินรางวัล 7,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เงินรางวัล 6,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
เงินรางวัล 5,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
เงินรางวัล 4,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย

รางวัลขวัญใจช่างภาพ
เงินรางวัล 3,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย

รางวัลขวัญใจมหาชน
เงินรางวัล 2,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย

รางวัลชมเชยดีเยี่ยม (5 รางวัล)

เงินรางวัล 2,000 บาท 


รางวัลชมเชยดีเด่น (20 รางวัล)

เงินรางวัล 1,000 บาท 


     

     จัดประกวดใน วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.


   * ไม่จำกัดเพศ      * ไม่จำกัดอายุ      * ไม่เน้นหน้าตา      * เน้นเครื่องแต่งกาย      * ไหวพริบ ปฏิภาณ


     ดาวโหลดเอกสาร

      ใบสมัครโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์.pdf

     • หลักเกณฑ์การประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์.pdf


     จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ โทร. 021601246, 021601153, 021601155