หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

Math League
Math League เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี” เป็นหนัง ...
2022-12-06 13:02:45
ชวนอ่าน eBook eMagazine 10 อันดับ ยอดนิยมที่มีผู้อ่านมากสุดบน Hibrary!!
   • อันดับ 1>> Gourmet and Cuisine ฉบับที่ 262 พ.ค. 65...https://bit.ly/3AVySd ...
2022-12-02 16:35:17
วัสดุวิศวกรรม
        “วัสดุวิศวกรรม” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรีย ...
2022-11-29 11:16:39
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย excel
        หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย excel” เป็นค ...
2022-11-25 13:51:55
มานุษยวิทยาธุรกิจ
        เราสามารถสังเกตวัฒนธรรมขอมนุษย์ได้จากพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกตั้งแต่ตื่น ...
2022-11-22 12:11:18
ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา
        “ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา” เป็นหนังสือ ...
2022-11-15 11:25:50
ปลูกเองกินเอง เมนูอร่อยจากสวนครัวคนเมือง
        หนังสือ “ปลูกเองกินเอง เมนูอร่อยจากสวนครัวคนเมือง” เป็นหนังส ...
2022-11-11 12:50:53
ชวนอ่าน...นิตยสารออนไลน์ฉบับล่าสุด ที่ห้องสมุดบอกรับบน Hibrary
ชวนอ่าน...นิตยสารออนไลน์ฉบับล่าสุด ที่ห้องสมุดบอกรับบน Hibrary   • หมอชาวบ้าน<< ...
2022-11-07 13:22:43
“นวนิยายกับสังคมไทย” เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        “นวนิยายกับสังคมไทย” เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ภาควิชาภ ...
2022-11-09 12:30:19
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
        การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารขั้นสูง จำเป็นสำหรับการศึกษาเรียนรู้ และการทำ ...
2022-11-09 12:30:57
ข่าวย้อนหลัง