หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน
เรียนรู้นอกห้องเรียน

หอสมุดแห่งชาติ สมบัติล้ำค่าทางความรู้ของไทย
        หอสมุดแห่งชาติของไทย เติบโตจากการเป็นหอสมุดในพระบรมมหาราชวัง ก่อนที่รัชก ...
2024-06-13 13:47:05
12 มิถุนายน วันชาติฟิลิปปินส์
        สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีภูมิประเทศเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ในภูมิ ...
2024-06-12 13:32:42
วันไหว้บ๊ะจ่าง
        วันไหว้บ๊ะจ่างหรือ Dragon Boat Festival วันไหว้เทพเจ้ามังกรในวันที่ 5 เด ...
2024-06-11 10:40:20
Happy Pride Month Be proud of who you are.
         LGBTQIA+ เป็นตัวย่อของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งในด้าน ...
2024-06-11 10:37:15
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก        วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ สหประชาชาติได้เสนอธีม ...
2024-06-05 11:50:16
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรี
        พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ...
2024-05-30 13:36:50
118 ปี พุทธทาสภิกขุ
118 ปี พุทธทาสภิกขุ #เรียนรู้นอกห้องเรียน        “อย่างต่ำที่สุด เราท ...
2024-05-27 12:43:31
“คณิกา” เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ ในรูปแบบนิยาย
“คณิกา”  เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ ในรูปแบบนิยาย        สำรวจเรื ...
2024-05-20 14:46:34
หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ
        หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ เก็บรวบรวมและให้บริการสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นที่เผยแพร่ในส ...
2024-05-14 13:18:21
ข่าวย้อนหลัง