หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน
เรียนรู้นอกห้องเรียน

17​ กันยายน ค.ศ. 2403 ไทยเริ่มใช้เหรียญกษาปณ์เป็นครั้งแรก
17 กันยายนโรงกษาปณ์แห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่ที่หน้าพระคลังมหาสมบัติในพร ...
2021-09-17 10:38:16
Bend Blockbuster Video : ร้านเช่าวิดีโอแห่งสุดท้าย
Bend Blockbuster Video : ร้านเช่าวิดีโอแห่งสุดท้าย        ในปี 2004 ซึ่งนับเป็นช ...
2021-09-16 15:36:52
16 กันยายน ค.ศ. 1975 ปาปัวนิวกีนี ประกาศเอกราชจากออสเตรเลีย
16 กันยายน        ปาปัวนิวกินี (Independent State of Papua New Guinea) มีภูมิประ ...
2021-09-16 10:31:18
LearnBig : ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษาปฐมวัย
LearnBig : ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษาปฐมวัย        LearnBig เป็นห้องสมุดดิจิทั ...
2021-09-15 14:16:33
15​ กันยายน พ.ศ. 2531 วันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและวันราชมงคล
15 กันยายน        พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ...
2021-09-15 14:12:53
ห้องสมุดน่าชม : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ห้องสมุดน่าชม : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร       “หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร&r ...
2021-09-15 09:38:05
14​ กันยายน ในปี 2485 วันแรกของการยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น.
14 กันยายน        พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ออกกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ‘ระเบีย ...
2021-09-14 20:00:32
ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก
ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก        ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก อาคารถาวรวัตถุถนนหน้าพระธาตุ เข ...
2021-09-13 21:41:34
13​ กันยายน ค.ศ. 1916 วันเกิดของโรอัลด์ ดาห์ล นักเขียนชาวเวลส์
13 กันยายน        โรอัลด์ ดาห์ล (13 กันยายน 1916 - 23 พฤศจิกายน 1990) นักเขียนชา ...
2021-09-13 21:42:04
12​ กันยายน ค.ศ. 2005 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดทำการวันแรก
12 กันยายน        ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่บนเพนนีส์เบย์ เกาะลัน ...
2021-09-13 21:42:36
ข่าวย้อนหลัง