หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน
เรียนรู้นอกห้องเรียน

แผลเก่า แผลรัก แผลรอ กับ ไม้ เมืองเดิม
        ไม้ เมืองเดิม กฤษณะ พึ่งบุญ และ กฤษณ์ พึ่งบุญฤทธิ์ เป็นนามปากกาของ ก้าน ...
2022-06-16 12:56:07
รู้สู้โควิด : อาการสมองเสื่อมหลังโควิด
        หลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยหลายรายพบว่าร่างกายไม่แข็งแรงเท่าเด ...
2022-06-15 10:17:09
Happy Pride Month : ทำความเข้าใจอัตลักษณ์และเพศวิถีเบื้องหลัง LGBTQIA+
        LGBTQIA+ เป็นตัวย่อของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งในด้านของอัต ...
2022-06-13 12:12:31
9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล
        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระโอรสในสม ...
2022-06-09 10:06:11
วันมหาสมุทรโลก : World Ocean Day
วันมหาสมุทรโลก : World Ocean Day        เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ประโ ...
2022-06-09 09:24:12
ห้องสมุดกลางสวน : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี
        ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี เป็นอาคารชั้นเดียวขนาดพื้นที่ 499 ...
2022-06-06 11:24:10
PDPA : Personal Data Protection Act ฉบับเข้าใจง่าย
        วันนี้เป็นวันที่สองของการบังคับใช้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 25 ...
2022-06-02 14:35:32
วันดื่มนมโลก World Milk Day
        องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี ...
2022-06-01 09:46:14
กาญจนา นาคนันทน์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น)
        นงไฉน ปริญญาธวัช (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) สำเร ...
2022-05-30 12:49:24
ฝีดาษลิง : อาการและการติดต่อ
        โรคฝีดาษลิง หรือ โรคฝีดาษวานร เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับอีสุกอีใสและไข้ทรพิษ ...
2022-05-26 11:39:30
ข่าวย้อนหลัง