หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562
        วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ ...
2019-07-15 15:38:50
อบรม EBSCO Discovery
        วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บุคลากรของศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรม EBSCO Discove ...
2019-07-15 15:35:58
โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
        โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติก ...
2019-06-11 10:51:18
เวลเปิด-ปิดบริการภาคเรียนที่ 3/2561
เวลาเปิด-ปิดบริการภาคเรียนที่ 3/2561 ...
2019-06-11 10:49:32
ปิดบริการวันที่ 29 พ.ค.62 - 4 มิ.ย.62
ปิดบริการวันที่ 29 พ.ค.62 - 4 มิ.ย.62 ...
2019-06-11 10:43:25
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
        วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ ...
2019-06-11 11:15:36
7-28 พ.ค.62 เปิดบริการ 8.00-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
ศูนย์วิทยบริการ 7-28 พ.ค.62 เปิดบริการ 8.00-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ ...
2019-05-14 12:05:26
ปิดบริการวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562
ศูนย์วิทยบริการ ปิดบริการวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ...
2019-05-14 11:58:50
ข่าวย้อนหลัง