หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน
        วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิ ...
2019-08-14 14:39:22
ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ...
2019-08-14 14:37:25
กำหนดการเปิด-ปิดของศูนย์วิทยบริการ
กำหนดการเปิด-ปิดของศูนย์วิทยบริการ ...
2019-07-18 12:56:20
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562
        วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ ...
2019-07-15 15:38:50
อบรม EBSCO Discovery
        วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บุคลากรของศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรม EBSCO Discove ...
2019-07-15 15:35:58
โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
        โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติก ...
2019-06-11 10:51:18
เวลเปิด-ปิดบริการภาคเรียนที่ 3/2561
เวลาเปิด-ปิดบริการภาคเรียนที่ 3/2561 ...
2019-06-11 10:49:32
ปิดบริการวันที่ 29 พ.ค.62 - 4 มิ.ย.62
ปิดบริการวันที่ 29 พ.ค.62 - 4 มิ.ย.62 ...
2019-06-11 10:43:25
ข่าวย้อนหลัง