หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม workshop สบู่น้ำมันธรรมชาติ
        ขอเชิญร่วมกิจกรรม workshop สบู่น้ำมันธรรมชาติ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ ...
2019-02-14 11:55:02
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
         เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2528 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการแ ...
2019-02-14 12:02:40
กิจกรรมบลูเบอร์รี่ชีสพาย !! ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
         วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ...
2019-02-04 12:50:09
เชิญร่วมกิจกรรม บลูเบอร์รี่ชีสพาย
       เชิญร่วมกิจกรรม บลูเบอร์รี่ชีสพาย วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.0 ...
2019-01-21 13:16:09
ประชุม KM กลุ่มห้องสมุด เรื่องเทคนิคการใช้ Library Link
         บุคคลากรศูนย์วิทยบริการ ประชุม KM กลุ่มห้องสมุด เรื่องเทคนิคการใช้ ...
2019-01-14 12:35:37
ศูนย์วิทยบริการคัดหนังสือวารสารเก่าออก
ศูนย์วิทยบริการคัดหนังสือวารสารเก่าออก ...
2019-01-14 10:53:13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ...
2019-01-14 10:51:09
ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมปีใหม่ 2562
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมปีใหม่ 2562 ...
2019-01-14 10:58:33
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าใน ...
2019-01-14 10:48:35
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ ...
2019-01-14 10:46:37
ข่าวย้อนหลัง