หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดทราบ.....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด
โปรดทราบ.....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด ***ต้องยืน ...
2019-08-14 14:42:02
ปิดบริการวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562
ปิดบริการวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 ...
2019-08-14 14:43:56
ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
        วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยน ...
2019-08-14 14:40:24
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน
        วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิ ...
2019-08-14 14:39:22
ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ...
2019-08-14 14:37:25
กำหนดการเปิด-ปิดของศูนย์วิทยบริการ
กำหนดการเปิด-ปิดของศูนย์วิทยบริการ ...
2019-07-18 12:56:20
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562
        วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะ ...
2019-07-15 15:38:50
อบรม EBSCO Discovery
        วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บุคลากรของศูนย์วิทยบริการ เข้าอบรม EBSCO Discove ...
2019-07-15 15:35:58
ข่าวย้อนหลัง