หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ วันที่ 4-6 พ.ย.62
กำหนดการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ  ...
2019-11-14 13:50:20
กำหนดการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ
กำหนดการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ ...
2019-10-11 12:17:25
ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
        วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภา ...
2019-09-23 13:38:52
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เปิดบริการเวลา 13.00 น.
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เปิดบริการเวลา 13.00 น. ...
2019-09-24 17:32:17
ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
        วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิ ...
2019-09-23 13:31:12
ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณ ...
2019-08-16 10:13:21
โปรดทราบ.....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด
โปรดทราบ.....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด ***ต้องยืน ...
2019-08-14 14:42:02
ปิดบริการวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562
ปิดบริการวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 ...
2019-08-14 14:43:56
ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
        วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยน ...
2019-08-14 14:40:24
ข่าวย้อนหลัง