หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ        ...
2023-09-21 13:44:33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล "งดรับ งดให้ ...
2023-09-21 13:42:22
เปิดแล้ววันนี้ 24 ชม. ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชม. ณ ชั้นลอย อาคารศูนย์วิทยบริการและสำนักงานอธิการบดี
เปิดแล้ววันนี้ 24 ชม.ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านตลอด 24 ชม.ณ ชั้นลอย อาคารศูนย์วิทยบริการและสำนักงานอธิ ...
2023-09-21 13:38:51
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
        วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ ...
2023-09-01 14:23:23
ข่าวย้อนหลัง