หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

"แวะมา #แชะ #เช็คอิน #แชร์ ที่ #ห้องสมุดก็ได้นะ" เรามีมุมถ่ายภาพสวยๆ และสถานที่ถ่ายภาพเก็บความทรงจำดีๆ
แวะมา #แชะ#เช็คอิน#แชร์ ที่ #ห้องสมุดก็ได้นะ"เรามีมุมถ่ายภาพสวยๆ และสถานที่ถ่ายภาพเก็บความทรงจำ ...
2023-08-21 15:28:03
ศูนย์วิทยบริการ???? ♦️ขอแจ้งการเปิด-ปิดบริการ ในช่วงวันที่ 12-15 สิงหาคม 2566
ศูนย์วิทยบริการขอแจ้งการเปิด-ปิดบริการ ในช่วงวันที่ 12-15 สิงหาคม 2566ปิดให้บริการ  • วันเ ...
2023-08-21 15:23:57
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านงดการจองที่นั่งด้วยกระเป๋าและสิ่งของ เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านงดการจองที่นั่งด้วยกระเป๋าและสิ่งของ เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อต่อผ ...
2023-08-10 16:19:52
ปฏิทินการปิดให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฏิทินการปิดให้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา** 31 กรกฎาคม 65 (วันหยุดพิเศษ)** 1 ...
2023-08-21 15:20:20
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 65
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปิดให้บริการ      • วันศุกร์ที่ 28 กร ...
2023-08-21 15:11:31
ระเบียบการใช้ Co-Learning Space
        ใช้งานได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 4 คน (ไม่เกิน 8 คน ...
2023-07-24 14:28:32
ระบบบริหารการสอบรายวิชาโครงงานการศึกษาเอกเทศ บริบทของการศึกษาในช่วงหลีกเลี่ยงโรคระบาด
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)        งา ...
2023-07-21 17:41:26
ข่าวย้อนหลัง