หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษายุคดิจิตอล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี. (2563, กรกฏาคม – ธันวาคม), นวัตกรรม     & ...
2021-05-21 20:58:00
แนะนำอ่านบทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้เรื่องเครื่องแต่งกายฝ่ายในวังสวนสุนันทา
แนะนำอ่านบทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้เรื่องเครื่องแต่งกายฝ่ายในวั ...
2021-05-24 10:01:20
ผู้ที่มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน
(2564, เมษายน), ผู้ที่มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน : ชีวจิต. 23 (540) : 9 ผู้ที่มีโรคป ...
2021-05-12 21:12:33
เรื่อง "การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส Study of Technology and Innovation Against the Coronavirus Pandemic"
เรื่อง "การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส Study of Techno ...
2021-04-30 11:14:55
คลื่นดิจิทัลและภัยเงียบที่ควรระวัง
วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล. (2563, เมษายน-มิถุนายน), คลื่นดิจิทัลและภัยเงียบที่ควรระวัง. วารสารการศึกษาไ ...
2021-03-18 13:18:44
วิ่งแล้วได้อะไร (มากกว่าที่คิด)
พีอาร์ ทีม. (2563, เมษายน-มิถุนายน), วิ่งแล้วได้อะไร (มากกว่าที่คิด). วารสารกรมบังคับคดี 24 (123) : ...
2021-03-18 13:11:11
เทศกาลหยวนเซียว (โคมไฟ)
ขวัญดาว มาอยู่. (2563, มกราคม-เมษายน), เทศกาลหยวนเซียว (โคมไฟ): วารสารวิชาการ       & ...
2021-02-22 11:11:45
แอพพลิเคชั่นที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เพื่อคนอยากผอม
พรอรุณ อินชูเดช. (2564, กุมภาพันธ์), แอพพลิเคชั่นที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ เพื่อคนอยากผอม: ชีวจิต. 23 (53 ...
2021-03-01 13:41:02
การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า: ประเด็นสำคัญในการดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุ
ปานจันทร์ ฐานปนกุลศักดิ์. (2563, กรกฏาคม-กันยายน), การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า:     &nbs ...
2021-02-08 15:21:32
การแกะสลักตราประทับบอกเล่าร้อยเรื่องราวผ่านพื้นที่เพียงตารางนิ้ว
ซุนอิ่ง. (2563, มีนาคม), การแกะสลักตราประทับบอกเล่าร้อยเรื่องราวผ่านพื้นที่เพียงตารางนิ้ว.   &n ...
2021-02-08 15:17:08
ข่าวย้อนหลัง