หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

อาหารคัดสรรเพื่อสุขภาพตับ
สิริกร โพธิจักร. (2563, ธันวาคม), อาหารคัดสรรเพื่อสุขภาพตับ. ชีวจิต 23 (532) : 17      ...
2021-01-26 14:56:37
เสน่ห์ขนมไทย
ฝ่ายอาหาร G&C. (2563, พฤศจิกายน),  เสน่ห์ขนมไทย. Gourmet & Cuisine (244) : 52  &nb ...
2021-01-26 14:54:37
เมดอินไทยแลนด์ จุดขายที่ตลาดทั่วโลกยอมรับ
(2563, ตุลาคม). เมดอินไทยแลนด์ จุดขายที่ตลาดทั่วโลกยอมรับ. Strategy + Marketing.       ...
2020-11-17 11:03:00
การลดขยะอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
(2563, กันยายน). การลดขยะอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่. Foodtechnology. 74(9) : 60-     ...
2020-11-17 10:56:55
4 HEALTHY BUSINESS ได้ดีเพราะมี covid – 19
สุกัญญา ต๊ะพันธ์. (2563, กันยายน). 4 HEALTHY BUSINESS ได้ดีเพราะมี covid – 19.     & ...
2020-11-17 10:52:02
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2563, มีนาคม). ถุงหิ้วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. Food Focus Thailand. 15(1): 22-23.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  (2563, มีนาคม).  ถุงหิ้วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.  Food Focus & ...
2020-06-10 11:19:44
ก่องแก้ว วีระประจักษ์. (2563, มกราคม-กุมภาพันธ์). จารึกวัดพระงาม. ศิลปากร. 63(1): 4-15.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์.  (2563, มกราคม-กุมภาพันธ์).  จารึกวัดพระงาม.  ศิลปากร. 63(1): ...
2020-06-10 11:58:02
ข่าวย้อนหลัง