หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

สุขภาพจิตดีไม่มีขายแต่ประเมินได้ง่าย ๆ ผ่าน Mental Health Check Up
ปารณพัตน์ แอนุ้ย, (2566, กุมภาพันธ์), สุขภาพจิตดีไม่มีขายแต่ประเมินได้ง่าย ๆ ผ่าน Mental Health Chec ...
2023-02-17 13:10:31
"กระเทียม" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, (2566, มกราคม), "กระเทียม" สมุนไพรเพื่อสุขภาพ : หมอชาวบ้าน (525) : ...
2023-01-17 11:05:12
อาหารหมักส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล, (2565, พฤศจิกายน), อาหารหมักส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร : Gourmet & Cuisine ( ...
2023-01-17 11:01:07
10 วิธีบริหารสมองมนุษย์ในชีวิตประจำวัน
นพ.สุรเกียรติ อาชามานุภาพ, (2565, ธันวาคม), 10 วิธีบริหารสมองมนุษย์ในชีวิตประจำวัน : นิตยสารหมอชาวบ้ ...
2022-12-23 11:52:26
อาหารที่ดีต่อร่างกายจะขาดผักไปได้อย่างไร
(2565, ธันวาคม), อาหารที่ดีต่อร่างกายจะขาดผักไปได้อย่างไร : Gourmet and Cuisine  (269) : 25&nbs ...
2022-12-23 11:48:43
รูปแบบการจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
ศิรินันทนา, สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค และจเร เถื่อนพวงแก้ว, (2565, มกราคม&n ...
2022-12-02 13:29:11
ลด –เพิ่ม-ปรับ—เปลี่ยน ให้พฤติกรรมการกิน “ไม่ขาด ไม่เกิน”
นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบำรุง, (2565, ตุลาคม–ธันวาคม), ลด –เพิ่ม-ปรับ—เปลี่ยน ให้พ ...
2022-12-02 13:25:11
อิทธิพลของลำดับที่มีต่อความตั้งใจที่จะซื้อ กรณีศึกษาโดยใช้แนวคิดเมนูอาหารใหม่
ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ, นพพล ตั้งจิตพรหม และ รติกร ชื่นสุขสมบูรณ.  (2565, พฤษภาคม–สิงหาคม), ...
2022-10-26 14:24:26
ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
จิตติรัตน์แสงเลิศอุทัย. (2565, มกราคม-มิถุุนายน), ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  : ...
2022-10-26 14:10:31
ข่าวย้อนหลัง