หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ห้องสมุดน่าชม : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ห้องสมุดน่าชม : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร       “หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร&r ...
2021-09-15 09:38:05
14​ กันยายน ในปี 2485 วันแรกของการยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น.
14 กันยายน        พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ออกกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ‘ระเบีย ...
2021-09-14 20:00:32
ศูนย์วิทยบริการขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณหญิงวิมล เจียมเจริญ
"วิมล เจียมเจริญ : ทมยันตีของนักอ่านทั้งประเทศ"        คุณหญิงวิมล เจี ...
2021-09-14 10:24:21
ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก
ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก        ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก อาคารถาวรวัตถุถนนหน้าพระธาตุ เข ...
2021-09-13 21:41:34
13​ กันยายน ค.ศ. 1916 วันเกิดของโรอัลด์ ดาห์ล นักเขียนชาวเวลส์
13 กันยายน        โรอัลด์ ดาห์ล (13 กันยายน 1916 - 23 พฤศจิกายน 1990) นักเขียนชา ...
2021-09-13 21:42:04
12​ กันยายน ค.ศ. 2005 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดทำการวันแรก
12 กันยายน        ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่บนเพนนีส์เบย์ เกาะลัน ...
2021-09-13 21:42:36
11​ กันยายน เหตุการณ์ 9/11 เหตุวินาศกรรมตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์และเพนทากอน
11 กันยายน        เหตุการณ์ 9/11 เป็นการจู่โจมจากกลุ่มอัลกออิดะห์จี้เครื่องบิน 4 ...
2021-09-13 21:43:04
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
        พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่จ ...
2021-09-10 15:08:04
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
        บทบาทของพระสงฆ์ส่วนมากคือผู้นำทางปัญญาและความดีงาม แต่เริ่มหายไปเพราะควา ...
2021-09-10 15:11:44
10​ กันยายน พ.ศ. 2445 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลแห่งแรกในสังกัดสภากาชาดไทย เปิดทำการวันแรก
10 กันยายน        โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราช ...
2021-09-10 14:27:32
ข่าวย้อนหลัง