หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ปิดบริการ 12 - 16 เมษายน 2562
ศูนย์วิทยบริการฯ ปิดบริการวันที่  12 - 16 เมษายน 62 ...
2019-05-10 14:47:55
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำเว็บห้องสมุดมนุษย์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2019-05-10 13:49:42
ศูนย์วิทยบริการปิดบริการวันที่ 6 - 8 เมษายน 62
ศูนย์วิทยบริการฯ ปิดบริการวันที่  6 - 8 เมษายน 62 ...
2019-05-10 13:48:31
การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุติมา สัจจานันท์.  (256,กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียน ...
2019-04-01 18:57:16
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ศรัญญา จันกระจ่าง และสุเมธ ธุวดาราตระกูล.  (2561.กันยายน-ธันวาคม).  ปัจจัยที่มีผลต่อการได้ ...
2019-04-01 15:34:27
การเรียนรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย
ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร.  (2561, ตุลาคม-ธันวาคม).  การเยนรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการ ...
2019-04-01 15:25:11
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ช
ลลิตา พ่วงมหา และพัชนี เชยจรรยา.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดี ...
2019-04-01 15:11:46
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 9 "ความสวยและความสุขสู่การเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ"
        ขอเชิญร่วมโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ...
2019-05-10 11:43:42
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 8 "เปิดเส้นทางสู่ฝันนักร้องลูกทุ่ง"
        ขอเชิญร่วมโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุ ...
2019-05-10 11:38:53
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 7 "ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่"
       ขอเชิญร่วมโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ...
2019-05-10 11:16:43
ข่าวย้อนหลัง