หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-14 14:37:25

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว