หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครั้งที่ 2 /2561
ประชุมงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครั้งที่ 2 /2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-14 12:24:29


      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครั้งที่ 2 /2561 นำโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์  รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้  ร่วมด้วย นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ  นายอมรัช เรืองเดช  ผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคาร  ร่วมชี้แจงแนวทางและความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 อาคาร 33 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อ้างอิง  :  https://arit.ssru.ac.th/th/news/view/arit071161