หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library
โครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-13 15:59:16


        โครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ สำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-1601155 หรือ 02-1601249