หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการทำความเข้าใจการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ประชุมการทำความเข้าใจการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-07 15:32:30


         วันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ จัดประชุมการทำความเข้าใจการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ โดยมีบุคลากรของสำนักฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1

REF : https://arit.ssru.ac.th/news/view/arit070961