หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรศูนย์วิทบริการ และการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562
ประชุมบุคลากรศูนย์วิทบริการ และการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-13 14:22:16

        วันที่  11 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทบริการ และการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562ณ ห้องสัมมนาสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 (Conference Room 1 )  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา