หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การเขียนเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเพื่อการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-09 12:30:57


        การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารขั้นสูง จำเป็นสำหรับการศึกษาเรียนรู้ และการทำงานทุกสาขาอาชีพ หนังสือ “การเขียนเพื่อการสื่อสาร” จะให้ความรู้เกี่ยวกับ การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ การเขียนเรียงความและบทความ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกและรายงาน ถึงแม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่การใช้ภาษาไทยเขียนเพื่อการสื่อสาร ก็ยังมีความสำคัญและจำเป็นอยู่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ควบคู่กันกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3TILHPW

   • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

   • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

   • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น