หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เกิดจากการเรียนรู้ ครูที่สามารถ “จัดการพฤติกรรม” ของเด็กได้จึงสามารถสอน “เนื้อหา (พฤติกรรมทางวิชาการ)” และสอน “การปฏิบัติตัวกับครูและเพื่อนอย่างเหมาะสม (พฤติกรรมทางสังคม)”
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เกิดจากการเรียนรู้ ครูที่สามารถ “จัดการพฤติกรรม” ของเด็กได้จึงสามารถสอน “เนื้อหา (พฤติกรรมทางวิชาการ)” และสอน “การปฏิบัติตัวกับครูและเพื่อนอย่างเหมาะสม (พฤติกรรมทางสังคม)”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-02 16:10:59     
         พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เกิดจากการเรียนรู้ ครูที่สามารถ “จัดการพฤติกรรม” ของเด็กได้จึงสามารถสอน “เนื้อหา (พฤติกรรมทางวิชาการ)” และสอน “การปฏิบัติตัวกับครูและเพื่อนอย่างเหมาะสม (พฤติกรรมทางสังคม)” ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ ความรู้ด้านการจัดการพฤติกรรม จึงจำเป็นสำหรับครูทุกคน
        
        หนังสือ “การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ” เล่มนี้ ได้อธิบายลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ครูเข้าใจธรรมชาติของบุคคลเหล่านี้ และยังรวบรวมวิธีการจัดการพฤติกรรม เทคนิคการสอน รวมถึงสื่อการสอนที่จะทำให้ครูสามารถสอนและจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างได้ผล... 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3UiNHlf  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น