หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > บทความวิจัย จากวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2565
บทความวิจัย จากวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-03 11:51:27

บทความวิจัย จากวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2565


กด LIKE กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารและบทความที่น่าสนใจ 

  ได้ที่  >> วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT

  • ส่งบทความเผยแพร่ฟรี >> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

  • สอบถามเพิ่มเติม >> m.me/JAIT.SSRU

  • 021601155; 0866622780

  • e-mail: jait@ssru.ac.th