หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-03 10:55:03


       งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เนื้อหาส่วนภาคทฤษฎี จะปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร แก้วใส่เครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก และเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีจำหน่าย ส่วนภาคปฏิบัติจะเริ่มจากการเตรียมการก่อนบริการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีภาพประกอบในทุกเรื่อง เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาด้านการโรงแรม หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าใจเนื้อหาและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดที่เกี่ยวข้องกับอาหารและอุปกรณ์ คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส คำอธิบายรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม... 

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/41wm1ud

  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  •  แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
      - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
      - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น