หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > เล่านิทานพระเจ้า 500 ชาติ
เล่านิทานพระเจ้า 500 ชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-03 15:07:03
        เรื่องราวเล่าขาน อดีตชาตกาล ก่อนตรัสรู้ขององค์พระศาสดา ศาสนาพุทธนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับเวียนว่ายตายเกิด มิเพียงแต่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเท่านั้น แม้แต่องค์พระศาสดาก็เช่นกัน ในชาติภพที่ยาวนานนับอสงไขย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยผ่านวัฏสงสารนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งล้วนเป็นการสร้างสมพระบารมี ดังปรากฎในพระไตรปิฎกถึง 500 ชาติ ในแต่ละชาติได้ประสูติเป็นคนในวรรณะต่าง ๆ ทั้งขอทาน โจร พ่อค้า สตรี และสัตว์ต่าง ๆ แต่ละชาติภพล้วนมีคติสอนใจพระองค์เอง และคนรอบข้าง นิทานต่าง ๆ ที่เล่าถึงเรื่องราวการเสวยชาติที่ผ่านมาของพระองค์จึงเป็นนิทานธรรมะที่อ่านได้สนุกและได้ข้อคิดเกร็ดธรรมะที่ดีเยี่ยม แก่นธรรมะที่อยู่ในนิทานเหล่านี้ ล้วนยังนำมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายสถานการณ์ในชีวิตได้เสมอ...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3Wkd1s3


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น