หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม (Hotel Front Office Operations)
การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม (Hotel Front Office Operations)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-03 15:58:32
     
        หนังสือ การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม (Hotel Front Office Operations) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการจัดการและการปฏิบัติงานในขอบข่ายของงานการบริการส่วนหน้า โดยครอบคลุมส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเอาไว้ ในรูปของบทเรียนพร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสําคัญของงานบริการส่วนหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกระทั่ง ขั้นตอนสุดท้าย เหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักศึกษาที่กําลังเรียนในหลักสูตรวิชาการโรงแรม บุคลากร การโรงแรม และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งอาจไม่มีความรู้พื้นฐานการโรงแรมมาก่อน

        โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย การจัดการงานบริการส่วนหน้าตั้งแต่กระบวนการรับลงทะเบียนเข้าพัก (Check-in) การบริการระหว่างการพัก บัญชีของผู้เข้าพัก และการคืนห้องพัก (Check-out) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม ประเภทของห้องพักและผู้เข้าพัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ฯลฯ 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3rwQ2gk  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น