หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “ภูมิทัศน์ภายในอาคาร” เป็นหนังสือวิชาการที่กล่าวถึงงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างมีเอกภาพ
“ภูมิทัศน์ภายในอาคาร” เป็นหนังสือวิชาการที่กล่าวถึงงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างมีเอกภาพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-04 15:44:46
        “ภูมิทัศน์ภายในอาคาร” เป็นหนังสือวิชาการที่กล่าวถึงงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างมีเอกภาพ แบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ข้อพิจารณาในการก่อสร้าง การดูแลรักษาองค์ประกอบที่สร้างบรรยากาศธรรมชาติภายในอาคาร และข้อแนะนำสำหรับการออกแบบ โดยเฉพาะพืชพรรณซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตมีความจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจมากกว่าวัสดุอื่น... 

อ่านต่อได้ที่ >> https://bit.ly/45d7shE


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น