หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “นวนิยายกับสังคมไทย” เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“นวนิยายกับสังคมไทย” เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-09 12:30:19


        “นวนิยายกับสังคมไทย” เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2521 ในครั้งนั้นใช้ชื่อว่า “พัฒนาการนวนิยายไทย พ.ศ.2475-2500: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายกับสังคม” กล่าวได้ว่าเป็นวิทยานิพนธ์รุ่นแรกๆ ที่เริ่มใช้ตัวบทวรรณกรรมปัจจุบันในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และยังเป็นงานวิจัยรุ่นบุกเบิกในสาขานี้ ที่เริ่มมองความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมไทย ในสถานการณ์ที่การศึกษาการเมืองในวรรณกรรมแทบจะเป็นสิ่งต้องห้าม เมื่อนำวิทยานิพนธ์มาตีพิมพ์เผยแพร่ใน พ.ศ.2523 ได้รับความสนใจจากวงวิชาการทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักวิชาการต่างสาขาที่สนใจศึกษาตัวบทวรรณกรรมในฐานะข้อมูลทางสังคม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และต่อมาศาสตราจารย์โทชิฮารุ โยชิกาวาได้แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งทำให้นักวิชาการต่างชาติรู้จักวรรณกรรมไทยมากยิ่งขึ้น...อ่านต่อได้ที่>> https://bit.ly/3Ni17bK

----------------------------------------

   • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

   • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

   • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น