หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่จำกัดขนาด ประเภทและสถานที่ตั้ง รวมทั้งองค์กรที่เป็นการผลิตหรือการบริการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่จำกัดขนาด ประเภทและสถานที่ตั้ง รวมทั้งองค์กรที่เป็นการผลิตหรือการบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-06-06 14:44:16


        การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่จำกัดขนาด ประเภทและสถานที่ตั้ง รวมทั้งองค์กรที่เป็นการผลิตหรือการบริการ มาตรฐานดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคม

        มาตรฐาน ISO 14001 เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1996 เป็นฉบับแรก โดยมีแนวคิดในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย มีการพัฒนาปรังปรุงระบบมาตรฐานดังกล่าวครั้งที่สองเมื่อ ค.ศ. 2004 ซึ่งมีแนวคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงครั้งที่สามเมื่อ ค.ศ. 2015 โดยเสริมแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ปัจจุบันจึงเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมล่าสุดที่ออกมา... 

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3oO6DLq

  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ

         - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น