หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > Math League
Math League

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-06 13:02:45


Math League เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี” เป็นหนังสือที่ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นเทคนิคการสอนที่สอดแทรกในส่วนของการทำแบบฝักหัด แผนการจัดการเรียนรู้ปกติ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก เกิดความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ซึ่งภายในเล่มยังมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Math League เทคนิคการสอนที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยครูผู้สอนที่ผ่านการทดลองใช้งานมาเป็นเวลาถึง 9 ปี โดยผู้อ่านสามารถศึกษาและนำไปปรับใช้งานจริงได้...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3UdmYmx


• อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

• โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

• คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น