หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-07 13:00:21


        “เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งยังเหมาะกับผู้ที่เรียนในหลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดทำแผนธุรกิจ เพราะการพยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการนำไปใช้วางแผน ไม่ว่าการทำแผนกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา หรือภาคธุรกิจ สามารถนำแนวทางไปพยากรณ์เพื่อวางแผนธุรกิจอย่างมีหลักการได้...

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3lZl7qn

  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  •  คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น